เลือกหน้า
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด –...
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิครั้งแรก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิครั้งแรก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน 18 คนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว...
ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยงานเทศกิจ...
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม2563

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม2563

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายสมชาย เรืองจินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำเพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี...
งานเทศกิจ และ งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ล๊อคจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน

งานเทศกิจ และ งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ล๊อคจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน

ทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย งานเทศกิจ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่ล๊อคจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ณ ถนนคนเดิน โดยมีผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาด...