เลือกหน้า
ล้างทำควาสะอาดตลาดสดเทศบาล 2(ทุกวันพุธ)

ล้างทำควาสะอาดตลาดสดเทศบาล 2(ทุกวันพุธ)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 2...
กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 เป็นประจำในทุกๆเช้า วันจันทร์ – วันศุกร์ ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า จะร่วมกันออกกำลังกาย...
กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 เป็นประจำในทุกๆเช้า วันจันทร์ – วันศุกร์ ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า จะร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และเป็นการพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนผู้มาเดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดสดเทศบาล...
กิจกรรมออกกำลังกาย ตลาดสด 1 , 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

กิจกรรมออกกำลังกาย ตลาดสด 1 , 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

กิจกรรมออกกำลังกาย ตลาดสด 1 , 2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง...