เลือกหน้า
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

เนื่องด้วยกองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(คลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(คลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รับสมัครลูกจ้างโครงการบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(คลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล...
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามเอกสารประกอบ เอกสารประกอบ –...
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้แหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้แหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลเมืองชัยภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้แหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด –...