เลือกหน้า
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า  สำหรับแจกจ่ายประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อไป #ชัยภูมิห่างกันไม่ห่างไกลต้านภัยโควิด19 #กินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อย #สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ติดต่อผู้อื่น...
ร่วมทำห้ากากผ้า

ร่วมทำห้ากากผ้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับตัวแทนในแต่ละชุมชน ร่วมทำห้ากากผ้า ในวันที่ 11  มี.ค.63 โดยนายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย   หน้ากากอนามัยทำเองได้ โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันอังคารที่ 10 มีนาคม...