เลือกหน้า
อบรม pmqa

อบรม pmqa

ทศบาลเมืองชัยภูมิจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยอบรม pmqa โดยดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโดยมีการอบรมตั้งแต่ปี...
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลิตหน้ากาอนามัยใช้ในครัวเรือน หรือหน้ากากผ้า  สำหรับแจกจ่ายประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อไป #ชัยภูมิห่างกันไม่ห่างไกลต้านภัยโควิด19 #กินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อย #สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ติดต่อผู้อื่น...