เลือกหน้า
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ” การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “

โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ” การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “

โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ” การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “...
คุณสมบัติผู้มีสิทธสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

คุณสมบัติผู้มีสิทธสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ————————————————————————– เรื่อง การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-...
การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 1(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 1(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ————————————————————————– เรื่อง การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-...
ประกาศเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ท่าน

ประกาศเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ท่าน

📣 ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ————————————————————————– เรื่อง การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา- เทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ท่าน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ ————————————————————————– 🔸สมัครรับเลือกตั้ง 🟢 ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ....
กำหนดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน

กำหนดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ กำหนดมีการประชุมเลือกกรรมการชุมชน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้มีกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ครบทั้ง 25 ชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล...