เลือกหน้า
ชุมชนร่วมใจปลอดโรคปลอดภัยช่วยกันพัฒนา

ชุมชนร่วมใจปลอดโรคปลอดภัยช่วยกันพัฒนา

15 กันยายน 2563 ชุมชนกุดแคน-หัวถนน เทศบาลเมืองเมืองชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมชุมชนร่วมใจปลอดโรคปลอดภัยช่วยกันพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่ามองสะอาดยังยื่นตลอดไป โดยประชาชนร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเอง #ชุมชนเข็มแข็ง เริ่มต้นที่ทุกชุมชนร่วมมือกัน...
พิธีเปิดป้ายศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

พิธีเปิดป้ายศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เปิดให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับ ประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
กิจกรรมเติมแต้ม ตุ้มโฮม ลานบ้านลานเมือง

กิจกรรมเติมแต้ม ตุ้มโฮม ลานบ้านลานเมือง

พี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางเมืองชัยภูมิในอนาคต ในโครงการการปรับปรุงภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเติมแต้ม ตุ้มโฮม ลานบ้านลานเมือง ชม แนวทางที่เราจะก้าวไปร่วม แสดงความคิดเห็น และลงมือทำไปด้วยกัน 14 -15 กรกฎาคม 2563 ณ...
ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล1และ2

ทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล1และ2

จากสถานการณ์ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนและผู้ประกอบการค้าบริเวณฟุตบาททางเท้าและผิวจราจร ถนนราชทัณฑ์และถนนหฤทัย จึงได้ดำเนินการตรวจสอบแผงจำหน่ายสินค้า...