เลือกหน้า
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยทางประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมีกำหนด 30วัน ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดช่วงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยทัี่4 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีกำหนดเวลา 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารประกอบ –...
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น....
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประกาศระเบียบวาระการประชุม ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด –...
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ3 ปี62...