เลือกหน้า
กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564

กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด –...
ระเบียบวานะการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ระเบียบวานะการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ รายละเอียด...
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด –...
นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เปิดประชุมสภาครั้งแรก แถลงนโยบายพัฒนาเมือง

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เปิดประชุมสภาครั้งแรก แถลงนโยบายพัฒนาเมือง

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เปิดประชุมสภาครั้งแรก แถลงนโยบายพัฒนาเมือง ในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ นายทนงศักดิ์ คณะเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ....
ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญประจำปีพ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญประจำปีพ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญประจำปีพ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด –...