เลือกหน้า
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/322169029861532...

การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภ่พันธ์ 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภ่พันธ์ 2565 สามารถรับชมได้ตามLink ด้านล่าง https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/322169029861532...
ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันที่ 23 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันที่ 23 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันที่ 23 กันยายน 2564...
กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564

กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด –...