เลือกหน้า
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ด้วยทางประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมีกำหนด 30วัน ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ รายละเอียด...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประกาศระเบียบวาระการประชุม ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด –...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยทางประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมีกำหนด 30วัน ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดช่วงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยทัี่4 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีกำหนดเวลา 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารประกอบ –...