เลือกหน้า
แนวทางบริหารจัดการขยะ ชุมชนโนนสาทร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แนวทางบริหารจัดการขยะ ชุมชนโนนสาทร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาขยะถือเป็นปัญหาระดับชาติเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะ ในอดีต คือ รณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง และเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดเก็บขยะเป็นเวลา เพื่อไปจัดการที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในช่วงปี...
กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2

กิจกรรมออกกำลังกายผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 เป็นประจำในทุกๆเช้า วันจันทร์ – วันศุกร์ ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า จะร่วมกันออกกำลังกาย...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักษาความสะอาด นำรถดูดโคลนออกดำเนินการดูดโคลนและทำความสะอาดล่องระบายน้ำเสียที่มีขยะและโคลนอุดตัน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักษาความสะอาด นำรถดูดโคลนออกดำเนินการดูดโคลนและทำความสะอาดล่องระบายน้ำเสียที่มีขยะและโคลนอุดตัน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักษาความสะอาด นำรถดูดโคลนออกดำเนินการดูดโคลนและทำความสะอาดล่องระบายน้ำเสียที่มีขยะและโคลนอุดตัน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
งานรักษาความสะอาดสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

งานรักษาความสะอาดสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในแต่เส้นที่มีขยะกระจายตามถนนก่อให้เกิดขยะปลิวตามท้องถนน...