เลือกหน้า
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

ประชาสัมพันธ์กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ไว้กับศูนย์สุขภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมผู้พามา 1 ท่าน...
ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยการซ่อมแซมถนนชำรุด

ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยการซ่อมแซมถนนชำรุด

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มีการแถลงนโยบายการพัฒนาเมืองทั้งหมด 5 ด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญและยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย นโยบายด้านที่ 1 คือ 1.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สะอาด สะดวก...
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

18 มีนาคม 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมิน street food ที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 24...
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19...
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดนำเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดนำเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดนำเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างที่สะสมอยู่ตามพื้น และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...