เลือกหน้า
ภาพให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 65 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 1 เม.ย.65

ภาพให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 65 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 1 เม.ย.65

ภาพให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ —————————————————————————– ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ชุมชนคลองเรียง ชุมชนใหม่พัฒนา ราษฎร์เจริญสุข —————————————————————————–...
ภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้าน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09 : 00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้าน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09 : 00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ที่ทำการรักษาหายจากโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 4 เทศบาลเมืองชัยภูมิชัยภูมิ...
รายงานสถานการณ์ รพ.สนามจังหวัดแห่งที่ 4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 31 มีนาคม 2565

รายงานสถานการณ์ รพ.สนามจังหวัดแห่งที่ 4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 31 มีนาคม 2565

รายงานสถานการณ์ โรงพยาบาลสนามจังหวัดแห่งที่ 4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ———————————————– จำนวนผู้ป่วยรายวัน จำนวนผู้ป่วยชาย 16 ราย...
บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ————————————————————————–...
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ” การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “

โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ” การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “

โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ” การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “...