เลือกหน้า
การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔

การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามกฎกระทรวงการดำเนินการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม...
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ ชุมชนเมืองเก่า เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบายน้ำ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจ ATK เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายบนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจ ATK เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายบนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจ ATK เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายบนสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผลเป็น ลบ (-) ไม่พบผู้ติดเชื้อ #เราคือครอบครัวเดียวกัน #นายกเล็กเมืองชัยภูมิ...
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาด มาตรวจ ATK ฟรี

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาด มาตรวจ ATK ฟรี

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาด มาตรวจ ATK ฟรี ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการภายในตลาดของเรา...
มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิ ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...