เลือกหน้า
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

18 มีนาคม 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมิน street food ที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 24...
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19...
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดนำเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดนำเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดนำเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างที่สะสมอยู่ตามพื้น และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยงานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่และแมลงที่สถานีตำรวจจังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยงานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่และแมลงที่สถานีตำรวจจังหวัดชัยภูมิ

วันที่9มีนาคมพ.ศ.2564...
ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาล3(ตลาดโต้รุ้ง)

ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาล3(ตลาดโต้รุ้ง)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานป้องกันฯ และผู้ประกอบการค้า...