เลือกหน้า
🔴เทศบาลพบประชาชน ปี 2565 🔸 ชุมชนทานตะวัน

🔴เทศบาลพบประชาชน ปี 2565 🔸 ชุมชนทานตะวัน

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2565 ชุมชนทานตะวัน ณ ที่ทำการชุมชน ————————————————— เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร...
🔴เทศบาลพบประชาชน ปี 2565 🔸 ชุมชนโนนตาปาน

🔴เทศบาลพบประชาชน ปี 2565 🔸 ชุมชนโนนตาปาน

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2565 ชุมชนโนนตาปาน ณ ที่ทำการชุมชน ————————————————— เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร...
เทศบาลพบประชาชน ปี 2565🔸 ชุมชนหินตั้ง-โพนงาม 🔸 ชุมชนตลาด

เทศบาลพบประชาชน ปี 2565🔸 ชุมชนหินตั้ง-โพนงาม 🔸 ชุมชนตลาด

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2565 ชุมชนหินตั้ง-โพนงาม ชุมชนตลาด             ณ สวนกาญจนาภิเษก —————————————————————–...
เทศบาลพบประชาชน ปี 65 🔸 ชุมชนราษฎรเจริญสุข 🔸

เทศบาลพบประชาชน ปี 65 🔸 ชุมชนราษฎรเจริญสุข 🔸

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2565 ชุมชนราษฎรเจริญสุข ณ ที่ทำการชุมชน ————————————————— เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ...
เทศบาลพบประชาชน ปี 2565  ชุมชนเมืองน้อยเหนือ

เทศบาลพบประชาชน ปี 2565 ชุมชนเมืองน้อยเหนือ

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2565 ชุมชนเมืองน้อยเหนือ ณ ที่ทำการชุมชน ————————————————— เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ...