เลือกหน้า
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี2562 ระดับอปท. อปท.เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี2562 ระดับอปท. อปท.เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับอปท. อปท.เทศบาลเมือง ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
จ้างงานและส่งเสริม อาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จ้างงานและส่งเสริม อาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินการจ้างงานและส่งเสริม อาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย รับสมัครงานตำแหน่งทำความสะอาดตลาดเทศบาล 1-4 เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ สามารถปฎิบัติงานได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 08.30...
มอบเงินสงเคราะห์เพื่ิอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

มอบเงินสงเคราะห์เพื่ิอให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ออกมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชนใหม่พัฒนา...