เลือกหน้า
ประกาศตั้งชุมชนและมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 25 ชุมชน

ประกาศตั้งชุมชนและมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 25 ชุมชน

ได้ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมได้ประชุมเลือกตำแหน่งประธานกรรมการชุมชนหนึ่งคน,รองประธาน กรรมการชุมชนหนึ่งคน,เหรัญญิกหนึ่งคน และประธานเลือกเลขานุการหนึ่งคน ทั้ง 25 ชุมชน...
มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงที่กักตัว และผู้ติดเชื้อรับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 23 มี.ค.65

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงที่กักตัว และผู้ติดเชื้อรับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 23 มี.ค.65

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูง จากเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน และผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ——————————————- ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงที่กักตัว และผู้ติดเชื้อรับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 22 มี.ค.65

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงที่กักตัว และผู้ติดเชื้อรับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 22 มี.ค.65

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูง จากเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน และผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ——————————————- ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงที่กักตัว และผู้ติดเชื้อรับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงที่กักตัว และผู้ติดเชื้อรับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

มอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูง จากเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน และผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาที่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
ดูแลใกล้บ้านใกล้ใจ “Long term care” 28 มกราคม 65

ดูแลใกล้บ้านใกล้ใจ “Long term care” 28 มกราคม 65

โครงการดูแลใกล้บ้านใกล้ใจ Long term care วันที่ 28 มกราคม 2565 ———————————————- เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา...