เลือกหน้า
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

ด้วยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ถูกกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่าง...
จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ

จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ

จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำ “น้ำอภิเษก” และ “น้ำสรงพระมุรธาภิเษก” ในพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน นั่นคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียด...
รายงานสถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563

รายงานสถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563

รายงานสถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวโหลด –...
CPM anualreport 2017

CPM anualreport 2017

เนื่องด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำรายงานกิจการของเทศบาลเมืองชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอเผยแพร่ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด – CPM anual...