เลือกหน้า
สรุปสถานการณ์การติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

สรุปสถานการณ์การติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

สรุปสถานการณ์การติดตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีวิสัยทัศน์ (Vision) “เทศบาลที่มีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ” และค่านิยม คือ “เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีจิตใจแจ่มใส พร้อมให้บริการ ทีมงานสมัครสมาน มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเลิศ” และมีเป้าประสงค์ (Purpose)...
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

ด้วยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ถูกกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด...
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปการดำเนินงาน รายยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีพ.ศ....
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่าง...
จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ

จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ

จารจารึกพิธีพลีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทำ “น้ำอภิเษก” และ “น้ำสรงพระมุรธาภิเษก” ในพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน นั่นคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียด...