เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายสามแยก วิทยาลัยเทคนิค-โรงเรียนบ้านเด็กดี 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายสามแยก วิทยาลัยเทคนิค-โรงเรียนบ้านเด็กดี 2

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายสามแยก วิทยาลัยเทคนิค-โรงเรียนบ้านเด็กดี 2 ด้วยหินคลุก เกลี่ยตัดเกรดบดอัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน เนื่องจากถนนเส้นนี้เกิดการชำรุด...
ซ่อมแซมถนน ซอยสะพานถั่วงอก ชุมชนโนนสมอ

ซ่อมแซมถนน ซอยสะพานถั่วงอก ชุมชนโนนสมอ

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เกิดจากน้ำท่วมขังและอีกหลายสาเหตุ จึงเป็นเหตุทำให้ถนนเกิดการเสียหายและชำรุดเป็นช่วง ๆ...
ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชุมชนกุดแคน

ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชุมชนกุดแคน

ซ่อมแซมถนน ชุมชนกุดแคน เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เกิดจากน้ำท่วมขังและมีรถบรรทุกที่บันทุกหนักน้ำหนักเกิน...
กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานสาธารณูปโภค

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานสาธารณูปโภค

กองช่างงานสาธารณูปโภค มาปรับ เกรด บดอัด ขยายพื้นผิวจราจร สายจากหลังวัดหนองสังข์ เลียบลำห้วยเสว ไปออกข้างบ้านหมอเหิม เชื่อมกับสายบายพาส เพื่อการเดินทางของพี่น้องประชนที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายจากการใช้รถใช้ถนน...
กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตชุมชนหนองบ่อ

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตชุมชนหนองบ่อ

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตชุมชนต่างที่เกิดความเสียหาย เช่น ฝาท่อระบายน้ำแตก หรือผุกร่อนจากการใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ฟุตบาททางเท้าได้รับความสะสะดวก...