เลือกหน้า
ขุดลอกวัชพืชเศษไม้ ต้นไม้ที่ล้มขวางทางน้ำ บริเวณลำห้วยเสวช่วงชุมชนโคกน้อย-ชุมชนเมืองน้อยใต้

ขุดลอกวัชพืชเศษไม้ ต้นไม้ที่ล้มขวางทางน้ำ บริเวณลำห้วยเสวช่วงชุมชนโคกน้อย-ชุมชนเมืองน้อยใต้

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล นายยชญ์ธเนศ วศินชัยปภัสร์ คณะทำงานนายกเทศมนตรี นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ ขุดลอกวัชพืชเศษไม้...
ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1

ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 งานไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานดังนี้ – เก็บโคมไฟเต็งลั้งที่ติดประดับบริเวณถนนหฤท้ยพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า – ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 รับแจ้งมิเตอร์ไฟฟ้าช๊อตพร้อมประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯมาแก้ไขต่อไป –...
คณะทำงานนายกเทศมนตรีนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเสริมดินบดอัดบริเวณถนนซอยกุดแคน

คณะทำงานนายกเทศมนตรีนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเสริมดินบดอัดบริเวณถนนซอยกุดแคน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง ร่วมกับนายณัฏฐกุล สว่างรุ่งโรจน์กุล นายยชญ์ธเนศ วศินชัยปภัสร์...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง เริ่มจากบริเวณ ห้าแยกโนนไฮ ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวา ถึงถนนชัยประสิทธิ์ เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 8,400,000.- บาท ก่อสร้างด้วย...
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางและเศษปูน ที่ปิดกั้นทางน้ำ บริเวณซอยร้านอาหารนาบัวชุมชนโคกน้อย

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางและเศษปูน ที่ปิดกั้นทางน้ำ บริเวณซอยร้านอาหารนาบัวชุมชนโคกน้อย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางและเศษปูน ที่ปิดกั้นทางน้ำ บริเวณซอยร้านอาหารนาบัวชุมชนโคกน้อย...