เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง เริ่มจากบริเวณ ห้าแยกโนนไฮ ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวา ถึงถนนชัยประสิทธิ์ เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 8,400,000.- บาท ก่อสร้างด้วย...
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางและเศษปูน ที่ปิดกั้นทางน้ำ บริเวณซอยร้านอาหารนาบัวชุมชนโคกน้อย

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางและเศษปูน ที่ปิดกั้นทางน้ำ บริเวณซอยร้านอาหารนาบัวชุมชนโคกน้อย

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กองช่าง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืช สิ่งกีดขวางและเศษปูน ที่ปิดกั้นทางน้ำ บริเวณซอยร้านอาหารนาบัวชุมชนโคกน้อย...
การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามนโยบาย ผู้บริหาร นาย ธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ ด้วยการขุดลอกผักตบชวา ตามลำห้วยต่างๆ มาแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงวันนี้และ ก็ยังปฏิบัติงานกันอยู่ให้ครบทุกลำห้วยและสาขา พร้อมด้วย ตามถนน สายหลัก...
ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยการซ่อมแซมถนนชำรุด

ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยการซ่อมแซมถนนชำรุด

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มีการแถลงนโยบายการพัฒนาเมืองทั้งหมด 5 ด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญและยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย นโยบายด้านที่ 1 คือ 1.นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สะอาด สะดวก...