เลือกหน้า
ซ่อมแซมถนนชำรุด วิทยาลัยเทคนิค- โรงเรียนบ้านเด็กดี2

ซ่อมแซมถนนชำรุด วิทยาลัยเทคนิค- โรงเรียนบ้านเด็กดี2

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเด็กดี2 ได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณปรับเกรด บดอัด ผิวถนนรอลงหินคลุก ซอยธุาตทอง ชุมชนหนองหลอด

ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณปรับเกรด บดอัด ผิวถนนรอลงหินคลุก ซอยธุาตทอง ชุมชนหนองหลอด

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีถนนที่ลงทะเบียน 127 สาย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2020) เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นผิวจราจร...
ซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกตัดเกรดบดอัดเรียบแน่น สามแยกถนนเข้าศาลเจ้าพ่อ-ด้านตะวันตก

ซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกตัดเกรดบดอัดเรียบแน่น สามแยกถนนเข้าศาลเจ้าพ่อ-ด้านตะวันตก

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีถนนที่ลงทะเบียน 127 สาย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2020) เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นผิวจราจร...
ซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกตัดเกรดบดอัดเรียบแน่น ชุมชนคลองลี่ สี่แยกไฟแดง-คลองลี่

ซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกตัดเกรดบดอัดเรียบแน่น ชุมชนคลองลี่ สี่แยกไฟแดง-คลองลี่

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีถนนที่ลงทะเบียน 127 สาย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2020) เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นผิวจราจร...
ซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกตัดเกรดบดอัดเรียบแน่น ชุมชนหนองหลอด ซอย 2และ4

ซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกตัดเกรดบดอัดเรียบแน่น ชุมชนหนองหลอด ซอย 2และ4

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีถนนที่ลงทะเบียน 127 สาย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2020) เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นผิวจราจร...