เลือกหน้า
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

                                          ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ            เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ——————————————————————————————————————————————– ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

                 ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ                                 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้มีโครงการประมูลขายทอดดลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย...
รายงานการเงิน ณ 30ก.ย.2564 สตง.รับรอง ทม.ชัยภูมิ

รายงานการเงิน ณ 30ก.ย.2564 สตง.รับรอง ทม.ชัยภูมิ

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมือชัยภูมิ ขอส่งรายจานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย.2564) เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขอารัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ...