เลือกหน้า
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนญ์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายไปจนถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ๒. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาดังต่อไปนี้ – งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือน...
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ประกาศยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเดือน เมษายน 2563 – สิงหาคม 2563 ปัจจุบันโรคติดต่อเชื้อไวรัาโคโรนา2019(โควิด-19) เริ่มควบคุมได้แล้ว เทศบาลเมืองชัยภูมิ...