เลือกหน้า
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

เนื่องด้วยกองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(คลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(คลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รับสมัครลูกจ้างโครงการบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(คลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล...
โครงการอบรมสัมมนา การคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมสัมมนา การคุ้มครองสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 14-15 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “โครงการอบรมสัมมนา...