เลือกหน้า
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยและอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสอน . (27 เมษายน 2565) 09.00 น. นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การ “บูรณาการหลักการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ...
นโยบายการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

นโยบายการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ มอบนโยบายการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

นายเอนก ชิณหงส์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ...