เลือกหน้า
งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี  ๒๕๖๔

งานประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ข่าวสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ กองวิชาการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ โทร. (๐๔๔) ๘๒๑๙๘๘ , ๘/๖๖๗๓ FAX ; (๐๔๔)๘๒๒๔๘๔ ****************************************************************************** เทศบาลเมืองชัยภูมิ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่าง...
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ ประจำปีพ.ศ. 2563

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ ประจำปีพ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ประจำปีพ.ศ. 2563

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ประจำปีพ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...
โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา ประจำปีพ.ศ. 2563

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา ประจำปีพ.ศ. 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด...