เลือกหน้า
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

นายเอนก ชิณหงส์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
สรุปภาพบรรยากาศวันที่2ของการอบรมส่งเสริมศักยภาพครู และเด็กปฐมวัย ที่แสนอบอุ่นทุกกิจกรรมสร้างพัฒนาการดีๆให้กับเด็กๆ

สรุปภาพบรรยากาศวันที่2ของการอบรมส่งเสริมศักยภาพครู และเด็กปฐมวัย ที่แสนอบอุ่นทุกกิจกรรมสร้างพัฒนาการดีๆให้กับเด็กๆ

สรุปภาพบรรยากาศวันที่2ของการอบรมส่งเสริมศักยภาพครู และเด็กปฐมวัย...

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ของ โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย นายเจนวิทย์ เจนนาวิน โรงเรียน เทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ...

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีม : กรณีโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีม : กรณีโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัย นายเจนวิทย์ เจนนาวิน โรงเรียน เทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ...