เลือกหน้า

Social Network Social เทศบาลเมืองชัยภูมิ

Face Book เพจ เทศบาลเมืองชัยภูมิ / กองช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองสวัสดีการสังคม / โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และหน่วยงานย่อยต่างๆ INSTAGRAM TWITTER LINE@...
เทศบาลเมืองชัยภูมิออกกำลังกายยามเช้า

เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนทำงาน เป็นประจำทุกวันตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

ออกกำลังกายตอนเช้า 09.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการประชาชน

เทศบาลเมืองชัยภูมิออกกำลังกายยามเช้า เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนทำงาน เป็นประจำทุกวันตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018 พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายทุก09.00 น....

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดาวน์โหลดไฟล์ (Acrobat PDF) – คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร . ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ . กรกฎาคม 15, 2019 งานทะเบียนราษฎรปิดปรับปรุงระบบ กรกฎาคม 11, 2019...

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการศึกษา

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการศึกษา  

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378 สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378 กองวิชาการและแผนงาน โทร  0-4482-1988  กองคลัง โทร 0-4481-1684 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร  0-4481-1685 กองช่าง โทร  0-4481-1656 กองการศึกษา โทร...