เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิออกกำลังกายยามเช้า

เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนทำงาน เป็นประจำทุกวันตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

ออกกำลังกายตอนเช้า 09.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการประชาชน

เทศบาลเมืองชัยภูมิออกกำลังกายยามเช้า เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนทำงาน เป็นประจำทุกวันตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018 พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายทุก09.00 น....

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประวัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช 2479 ตราไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479...

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการศึกษา

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการศึกษา