เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิออกกำลังกายยามเช้า

เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนทำงาน เป็นประจำทุกวันตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

ออกกำลังกายตอนเช้า 09.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการประชาชน

เทศบาลเมืองชัยภูมิออกกำลังกายยามเช้า เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนทำงาน เป็นประจำทุกวันตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018 พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายทุก09.00 น....